Home

Een aantal van onderstaande teksten zijn eerder gepubliceerd in het tijdschrift REVUE van de Koninklijke Belgische Boxer Club - KBBC. Het nummer en het tijdstip van eerste publicatie worden in dat geval vermeld. Veel van deze teksten spelen in op een zich snel ontwikkelend kynologisch landschap en kunnen daardoor gedateerd lijken. Wij hopen dat ze U plezier en stof tot nadenken kunnen blijven geven.
La plupart des textes ont été publiés dans REVUE - magazine du Royal Boxer Club Belge: le numéro et le date de la publication sont repris.
In case of earlier publication - mostly in REVUE, the magazine of the Royal Belgian Boxer Club (KBBC) - this is acknowledged by stating the number of the magazine and the date of first publication.

Nederlands
Français
englisch
     
Fokker, tussen Skylla en Charibdis (R58,2000) L'éleveur 'Bonna Fida'
(R58,2000)
 
Seiko, een verhaal
(R61,2001)
Seiko, une Histoire
(R61,2001)
 
Django, the Ultimate Experience
(R60,2000)
Django, the Ultimate Experience
(R60,2000)
 
Ursu en de GP van België
(R68,2002)
Ursu et le GP e Belgique
(R68,2002)
 
Teck, situering van een legende
(R63,2001)
Teck, esquisse d'une légende
(R63,2001)
 
Coupeerverbod in opspraak
(R642001)
Le onzième commandement
(R642001)
 
Caudotomie verboden 2006?
Dr.L.Nachtegaele
(R69,2003)
Prohibition de la Caudotomie 2006? Dr.L.Nachtegaele
(R69,2003)
 
De September Boxers 2001
(R64,2001)
Les Boxers de Septembre 2001
(R64,2001)
 
Luisteren naar Boxers
(R65,2002)
En Ecoutant les Boxers
(R65,2002)
Listening to Boxers (IBH, 2003)
Nieuws van het Coupeerfront
(R67,2002)
Des Nouvelles
(R67,2002)
De Witte Waan
(R67,2002)
La Folie Blanche
(R67,2002)
Among Boxers (11/2011)
* NEW! *
Sanne's Familie Geschiedenis
(2003)
   
Sarajevo, Brahms en September, of...
mijn kleine oorlog

(november 2003)
  New Perspective on training
From Russia with Love.. (DTC, 2004)
The Boxer Tail,
by BVMS DBR MRCVS Walker G Miller.
Boxer Quarterly Magazine, March 2006
Sapho's Trapezium, ( DTC, 2006)
Dr. Jan René van Schip
 
     
 
Interview with Ingmar Sioen 12.2008
  Entrevista a Ingmar Sioen 12.2008  
     
     
     
     

© 1999-2011 by Johan and Ingmar Sioen, Boxerkennel Van Sapho's Hoeve. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.

© 1999-2011 Johan en Ingmar Sioen, boxerkennel Van Sapho's Hoeve. Gedeeltelijke of gehele reproductie in welke vorm ook zonder schriftelijke toestemming is verboden.