Home

Album Intro
Album Females
Album Puppies
Album Males
Intro
 
    The following Albums contains pictures of Boxers that all played, or still play, an important role in our lives and in the lives of their respective owners . Some were pets, some participated succesfully in SchHund or IPO working trials, some had a showcareer and gained their Championtitles, some were bred from, some weren't.
Some of them live on in our current stock or that of other breeders. Some don't. But all of them live forth in our memory.

The Puppy Album shows pictures of pups from previous generations, randomly chosen. No actual pups are shown. For more information on our actual litters , we refer to the Puppy Section.

 
     Deze Albums bevatten foto's van Boxers die ooit - of nog steeds - een belangrijke rol hebben gespeeld in ons leven en in dat van hun eigenaars. Sommige van hen waren huiskameraden, andere namen met succes deel aan allerlei werkwedstrijden (SchH., IPO, Selecties,...), weer andere bouwden een showcarrière uit en behaalden hun Kapioenschapstitel(s). Sommige hadden één of meerdere nestjes, sommige waren gegeerd als dekreu - hier of in het buitenland.
Sommige van hen leven verder in de huidige generatie Boxers, bij ons of bij andere fokkers. Maar hoe het ook zij: alle leven ze verder in onze herinnering als dat wat ze best waren Boxers ten voeten uit.

In het Puppy Album staan foto's van pups uit vorige generaties, lukraak gekozen. Er staan geen pups op van de nestjes die we op dit ogenblik hebben. Voor meer informatie daarover , verwijzen we naar de Puppy Sectie. Of u kan natuurlijk gewoon eens opbellen en een afspraak maken: nog altijd de beste methode om echt te oordelen.