Very short history
Home
Zeer korte geschiedenis


What started with the companionship of one Boxer -Sapho- developed into a passion for the breed.

The affix "Van Sapho's Hoeve" was FCI recognised in 1978.

Along with the years came the experience, the knowledge of the pitfalls and the historical legacy of the breed, the breeder skills and eventually success in the showring.

A boarding kennel was set up alongside the boxer breeding, Mariette gave up her job and dogs took over our life.

In 1990 we moved to the small village of Leke – 10 minutes drive to the coast -, bought a small farm and found finally the vast green space we needed for the Boxers and for ourselves.

Ingmar, born and raised between Boxers, entered the professional kennel life and added the training and showing skills we obviously lacked. Our Boxers began winning their titles. Not so much in our own country but abroad: initially the Netherlands , France , and Germany later on all over Europe : Night, Roy , Thor, Turio, Vivian,.. .

A training school was established with Ingmar in charge and with a learning program based largely on the principles of Karen Pryor. Lots of great Boxers – that later on marked the show and breeding scene – came as young dogs to us, to be trained by Ingmar for their much needed working certificate. On the other side, Ingmar participated successfully with his own “working boxers” – Sultan and Ursu – at major working trials such as the Atibox.

Our breeding program initially based on solid Dutch and German lines began to incorporate some of the better Italian, French and Spanish “bloodlines”.
A good choice, culminating – at this point in time – in the success of Atibox-Worldchampion 2006 “Brahms van Sapho's Hoeve”.

In the meantime Mariette, after having worked for sixteen years on the board of the Belgian boxer club, resigned - on principle. The board decided to go along with a ban on cropped boxers on their shows. That was a bridge too far.

By the turn of the century outside infringements on the breed itself and on the freedom of its breeders grow tumorlike: we were forced to search for alternatives. One was the introduction of the fascinating Dr. Cattanach Project – natural short tailed Boxers – into our breeding, an option firmly advocated by Mrs Pat Withers. Another: trying to buy a property in a “free country” and to set up a new kennel. Quitting was not an option and neither was giving up the principle of free choice.
We finally decided to follow up both options.

By 2005 the first litters with the gene for the natural short tail were born in our kennel and by 2006 our sister kennel in the Communidad Valenciana , Spain, was established and FCI-recognized: "de la Finca Sapho".

How things will go from here on is everybody's guess. Our dedication to the breed – as it was intended to be by its founders/breeders - has dictated our path for over 30 years now. It is not likely this will change now.
For after all, this Beauty called "Boxer" is worth fighting for, don't you think?

 

 

 


Wat in 1975 begon als een huwelijkscadeau aan onszelf – een hertenrood boxerteefje dat we Sapho doopten -, groeide vrij snel uit tot een passie voor het ras.

In 1978 werd onze kennelnaam “Van Sapho's Hoeve” bij het FCI geregistreerd.

Een oog voor lijnen, verhoudingen en ritme is noodzakelijk maar niet voldoende. Met de jaren kwam de ervaring, leerden we de valkuilen en de historische erfenis van het ras kennen, gingen de foktechnische vaardigheden ons steeds beter af en behaalden onze Boxers hun eerste successen in de showring.

Naast het fokprogramma voor de boxers bouwden we een pension uit voor honden en katten, Mariette gaf haar baan op en vanaf dat ogenblik namen de honden ons leven over.

In 1990 verhuisden we naar het zeer landelijke Leke, 10 minuten van de kust, midden in de polders, overal weiden en velden, geen buren: de ruimte en rust die we nodig hadden voor onze honden en voor onszelf.

Rond die tijd kwam Ingmar, geboren en getogen tussen Boxers, definitief in het professionele kennelleven. Zijn natuurlijke vaardigheid in het trainen en showen van honden – iets wat wij geen van beiden hadden – bracht onze Boxers eindelijk het succes dat ze al lang verdienden. Ze wonnen hun definitieve titels: Night, Roy, Thor, Turio, Vivian, .. . Niet zozeer in België, wel in het buitenland. Eerst Nederland, Frankrijk en Duitsland, later zowat overal in het opengegooide Europa van na '90.

Er werd een opleidingsschool ingericht met Ingmar aan het hoofd en met een leerprogramma dat los was gebaseerd op de positieve technieken van Karen Pryor. Veel van de bekende Boxers die even later de show en fok scène zouden beheersen, kwamen – en komen - als jonge Boxers bij ons logeren om door Ingmar opgeleid te worden tot het behalen van hun IPO 1 certificaat.

Met zijn eigen “werkhonden” – Sultan en Ursu - nam Ingmar meerdere malen met succes deel aan de belangrijkste werkproeven zoals de Atibox.

Ons fokprogramma was aanvankelijk gebaseerd op oude solide Nederlandse en Duitse foklijnen – naast de al even oude Belgische lijnen “van het Dennendaal” en “del Trinitad” – maar stilaan begonnen we enkele van de betere Italiaanse, Franse en Spaanse reuen te gebruiken. Dat lukte en culmineert voorlopig in de titel van Atibox-Wereldkampioen 2006 van “Brahms van Sapho's Hoeve”.

Na tweemaal acht jaar in de beheerraad van de Belgische boxerclub gewerkt te hebben, gaf Mariette haar funktie op – uit principe. Toen de beheerraad besloot gecoupeerde honden van haar tentoonstellingen uit te sluiten, was dat een brug te ver: ze stapte eruit.

Vanaf '94 was het gestaag gegroeid maar vanaf 2000 werd de bemoeizucht met ons ras van buiten de kynologie zo frustrerend dat we gedwongen werden naar andere opties uit te zien. Stoppen met ons fokprogramma was iets wat geen van ons wilde en het opgeven van het principe van de vrije keuze was dat al evenmin.

Eén mogelijkheid was instappen in het fascinerende project van de Britse geneticus/fokker Dr. Cattanach om het gen voor een natuurlijke korte staart in ons ras te introduceren. Een optie met een felle voorstandster: Mrs.Pat Withers van de wereldberoemde “Witherford” kennel, één van Great Old Ladies uit de boxergeschiedenis.

Een andere optie was een huis zien te kopen in een vrij land en daar een nieuwe kennel op te starten.

Uiteindelijk besloten we ons voor beide opties te engageren en dat bleek niet eenvoudig – zeker financieel niet. Het kostte ons vijf jaar aan planning, maar in de loop van 2005 werden de eerste Boxerpups met een natuurlijke korte staart in onze kennel geboren en tegen 2006 werd onze zusterkennel in de Communidad Valenciana, Spanje door het FCI geregistreerd: “de la Finca Sapho”. Spaanse wetgeving, ons fokprogramma.

Hoe het verder zal gaan: wie een glazen bol heeft mag het zeggen. Meer dan dertig jaar nu heeft onze toewijding aan dit magnifieke ras – een toewijding aan het beeld dat de grondleggers/fokkers van de Boxer hadden – ons leven richting gegeven. Het is niet waarschijnlijk dat dit nu nog zal veranderen.

Want nog afgezien van onze vrijheid om zelf te kiezen, deze Schoonheid die Boxer heet: daar mag en moet voor gevochten worden, denk je niet?